• خرید خارجی و ارسال حواله

  خرید خارجی و ارسال حواله

  در گستره جهانی

  بیشتر
 • مبادلات تجاری با کشورهای حوزه یورو

  مبادلات تجاری با کشورهای حوزه یورو

  اتخاذ شیوه های برتر مبادلات تجاری

  بیشتر
 • واردات و صادرات به تمام دنیا

  واردات و صادرات به تمام دنیا

 • 1
 • 2
 • 3
تجارت، کلید توسعه

بازرگانی نورنگار

مبادلات تجاری در گستره جهانی

بازرگانی نورنگاردرراستای ماموریت شرکتی خود کلیه امور مربوط به مشاوره و خدمات بازرگانی، واردات و صادرات و ترخیص کالا از گمرکات کشور را به مشتریان ارائه می نماید. برخی ازاین محورهای مشاوره و خدمات کارپیرا به صورت زیر است :

ترخیص کالا درکم ترین زمان و با کم ترین هزینه درکلیه گمرکات کشور، ترخیص قطعی و موقت کالاهای وارده توسط پیمانکاران داخلی، اخذ بیمه نامه باربری محموله های داخلی یا ترانزیتی، کالارسانی سریع ازکلیه مبادی ورودی و گمرکات کشوربه انبارهای مورد نظر، مشاوره های بازرگانی در زمینۀ تهیه و تنظیم اسناد تجارتی کالا

ارائه درخولست